Обучение за лекари координатори по донорство и трансплантации се проведе във Варна

Лекари координатори от цялата страна за първи път се срещнаха със студенти по медицина и споделиха въпроси и казуси от своята практика, свързана с донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. По време на събитието медицинските специалисти дискутираха със своите бъдещи колеги предизвикателствата и решенията, които вземат в ежедневната си работа. Целта на срещата бе да се обвържат академичните знания с практическия опит и така студентите да се докоснат до високоспециализираната специфика на донорството и трансплантациите.

Срещата-дискусия се проведе през първия ден на тридневния семинар обучение, в който участваха над 70 лекари от цяла България. Официални приветствия към участниците отправиха г-н Росен Иванов, изпълнителен директор на ИАМН, заместник-министърът на здравеопазването г-жа  Жени Начева, проф. д-р Групчева, заместник-ректор на Варненския Медицински университет, проф. д-р Андонова, заместник-директор на УМБАЛ „Света Марина”, акад. д-р Христо Григоров, председател на БЧК, д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС, г-жа Наталия Маева, член на УС на НПО.

Проф. д-р Вилиян Платиканов, проф.  д-р Елисавета Наумова, проф. д-р Христина Групчева, проф. д-р Анастасия Михайлова, адв. проф. д-р Дарина Зиновиева, доц. д-р Чавдар Бъчваров, д-р Румен Хичев и други доказани специалисти представиха медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Семинарът обучение се прие с интерес и лекциите преминаха в оживени дискусии.

Обучението се организира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с любезното домакинство на МУ „Проф. Параскев Стоянов“ и съдействието на УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна.

Семинарът е третият по ред след създаването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ до момента. Обучението е в изпълнение на одобрената от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023 година. Програмата предвижда съвместни дейности с медицинските университети за осигуряване на първоначално и продължаващо обучение в тази област, и осигуряване на високоспециализирани кадри за системата по донорство и трансплантации.

Снимки от събитието можете да видите в нашата галерия.

Презентации от събитието можете да видите в секция Презентации на нашия сайт.