Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

„Актуализация на софтуерен модул на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за избор на реципиенти“

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

„Доставка на мрежово оборудване за създаване на надеждна и защитена връзка на вътрешната мрежа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с интернет“

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

„Изграждане на IT инфраструктура на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка