Проф. Петко Салчев е назначен за заместник изпълнителен директор на ИАМН

Със заповед на изпълнителния директор Росен Иванов, съгласувано с министъра на здравеопазването,  проф. д-р Петко Салчев е назначен за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. От днес, 1 октомври, проф. Салчев ще ръководи  ресора „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“.

Преди да бъде назначен на настоящата позиция той е ръководил дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” в Националния център по обществено здраве и анализи.

Проф. Салчев  е бил директор на Регионален център по здравеопазване – София град и директор на Университетска болница „Царица Йоанна”. В периода 2003-2005  е  заместник-министър на здравеопазването.

Проф. Салчев е изследоветел в секция „Макроикономика“ в Института за икономически изследвания –БАН. Работил е  и ръководил  Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” към Медицински университет – София, като е преминал през всички научно-преподавателски степени – асистент, главен асистент и доцент. Дисертацията му е на тема „Ролята на общопрактикуващия лекар в България”. Професор е по социалната медицина и здравен мениджмънт.