Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Органни трансплантации, извършени в България към 01.09.2020 г.

Данни по години: 2016 2017 2018 2019 2020
  брой pmp брой pmp брой pmp брой pmp брой pmp
Брой трупни донори 17 2.43 19 2.71 16 2.28 16 2.28 4 0.57
Бъбречни трансплантации от трупен донор 26 3.71 32 4.57 20 2.86 23 3.28 2 0.28
Бъбречни трансплантации от жив донор 11 1.57 8 1.14 5 0.71 13 1.85    
Общо бъбречни трансплантации 37 5.28 40 5.71 25 3.57 36 5.14 2 0.28
Сърдечни трансплантации 9 1.28 5 0.71 4 0.57 2 0.28 1 0.14
Белодробни трансплантации             1 0.14    
Блок трансплантации
(сърце, бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 10 1.43 12 1.71 11 1.57 11 1.57 2 0.28
Чернодробни трансплантации от жив донор 1 0.14 1 0.14 2 0.28 3 0.42 4 0.57
Общо чернодробни трансплантации 11 1.57 13 1.85 13 1.85 14 2.00 6 0.86

Лица, които приживе са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и/или клетки към 21.09.2020 г. от 2005 г. насам

Потенциални реципиенти на органи към 21.09.2020 г.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
бъбрек 1020
черен дроб 44
сърце 41
бял дроб 19
панкреас 10
тънко черво 1
Общо: 1135

Международно сътрудничество за органни трансплантации от 2010 г. до 1.09.2020 г.

  Бял дроб за трансплантация Бъбреци от трупен донор Черен дроб от жив донор Черен дроб от трупен донор Сърце за трансплантация
Получени от Евротрансплант   1      
Предоставени на Евротрансплант 11 2   12 7
Предоставени на Foedus   4   1  

Органни трансплантации, извършени в България по години (от 2000 до 2015 г.)

Данни по години: 2001 2002 2003 2004 2005
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 2 0.28 9 1.28 12 1.71 7 1.00 11 1.57
Бъбречни трансплантации от трупен донор 4 0.57 16 2.28 18 2.57 14 2.00 10 1.42
Бъбречни трансплантации от жив донор 17 2.42 13 1.85 16 2.28 21 3.00 23 3.28
Общо бъбречни трансплантации 21 3.00 29 4.14 34 4.85 34 5.00 33 4.70
Сърдечни трансплантации         4 0.57 1 0.14 2 0.28
Белодробни трансплантации         1 0.14        
Блок трансплантации
(сърце. бял дроб)
        1 0.14        
Чернодробни трансплантации от трупен донор                 3 0.42
Чернодробни трансплантации от жив донор             1 0.14 5 1.14
Общо чернодробни трансплантации             1 0.14 8 1.85
Данни по години: 2006 2007 2008 2009 2010
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 19 2.71 9 1.28 5 0.71 11 1.57 21* 2.85
Бъбречни трансплантации от трупен донор 30 4.28 11 1.57 6 0.85 17 2.42 36 5.14
Бъбречни трансплантации от жив донор 2 0.28 16 2.28 11 1.57 15 2.14 12 1.71
Общо бъбречни трансплантации 32 4.57 27 3.85 17 2.42 32 4.57 48 6.86
Сърдечни трансплантации 2 0.28 3 0.42 3 0.42 5 0.71 5 0.71
Белодробни трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце. бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 9 1.28 6 0.85 5 0.71 9 1.28 13 1.86
Чернодробни трансплантации от жив донор 1 0.14 1 0.14 4 0.57 4 0.57 2 0.28
Общо чернодробни трансплантации 10 1.57 7 1.00 9 1.28 13 1.85 15 2.14

* включително един донор на бъбрек изпратен от Евротрансплант.

Данни по години: 2011 2012 2013 2014 2015
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 4 0.57 2 0.28 10 1.43 22 3.14 19 2.71
Бъбречни трансплантации от трупен донор 8 1.14 4 0.57 17 2.43 44 6.29 38 5.43
Бъбречни трансплантации от жив донор 9 1.28 9 1.28 11 1.57 12 1.71 13 1.85
Общо бъбречни трансплантации 17 2.42 13 1.85 28 4.00 56 8.00 51 7.28
Сърдечни трансплантации 2 0.28 2 0.28 4 0.57 4 0.57 7 1.00
Белодробни трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце, бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 3 0.43 2 0.28 7 1.00 18 2.57 15 2.14
Чернодробни трансплантации от жив донор 3 0.43 2 0.28     1 0.14 1 0.14
Общо чернодробни трансплантации 6 0.85 4 0.57 7 1.00 19 2.71 16 2.28
Увеличи текста
Висок контраст