Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Потенциални реципиенти на органи към 08.07.2024 г.

Нуждаещи се от трансплантация на: Брой:
бъбрек 775
черен дроб 20
сърце 36
бял дроб 11
панкреас 0
тънко черво 2
Общо: 844

Органни трансплантации, извършени в България към 08.07.2024 г.

Данни по години: 2021 2022 2023 2024 2025
  брой pmp брой pmp брой pmp брой pmp брой pmp
Брой трупни донори 14 2.00 14 2.00 22 3.14 7 1.00    
Бъбречни трансплантации от трупен донор 19 2.71 11 1.57 25 3.57     8 1.14    
Бъбречни трансплантации от жив донор 14 2.00 1 0.14 2 0.28 1 0.14    
Общо бъбречни трансплантации 33 4.71 12 1.71 27 3.86     9 1.28    
Сърдечни Трансплантации 2 0.28 2 0.28 3 0.43     1 0.14    
Белодробни Трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце/ бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 13 1.86 6 0.86 12 1.71 3 0.43    
Чернодробни трансплантации от жив донор     0 0.00 0 0.00 0 0.00    
Общо чернодробни Трансплантации 13 1.86 6 0.86 12 1.71 3 0.43    


*PMP (per million population) на донори и извършени трансплантации са представени за
милион население на България.

Международно сътрудничество за органни трансплантации от 2010 г. до 08.07.2024 г.

  Бял дроб за трансплантация Бъбреци от трупен донор Черен дроб от жив донор Черен дроб от трупен донор Сърце за трансплантация
Получени от Евротрансплант   1      
Предоставени на Евротрансплант 12 2   13 12
Предоставени на Foedus   4   2  
Предоставени на Румъния   14   6 2
Предоставени от Румъния         1

Органни трансплантации, извършени в България по години (от 2001 до 2020 г.)

Данни по години: 2016 2017 2018 2019 2020
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 17 2.43 19 2.71 16 2.28 16 2.28 4 0.57
Бъбречни трансплантации от трупен донор 26 3.71 32 4.57 20 2.86 23 3.28 2 0.28
Бъбречни трансплантации от жив донор 11 1.57 8 1.14 5 0.71 13 1.85 6 0.86
Общо бъбречни трансплантации 37 5.28 40 5.71 25 3.57 36 5.14 8 1.14
Сърдечни Трансплантации 9 1.28 5 0.71 4 0.57 2 0.28 1 0.14
Белодробни Трансплантации             1 0.14    
Блок трансплантации
(сърце / бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 10 1.43 12 1.71 11 1.57 11 1.57 2 0.28
Чернодробни трансплантации от жив донор 1 0.14 1 0.14 2 0.28 3 0.42 5 0.71
Общо чернодробни Трансплантации 11 1.57 13 1.85 13 1.85 14 2.00 7 1.00
Данни по години: 2011 2012 2013 2014 2015
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 4 0.57 2 0.28 10 1.43 22 3.14 19 2.71
Бъбречни трансплантации от трупен донор 8 1.14 4 0.57 17 2.43 44 6.29 38 5.43
Бъбречни трансплантации от жив донор 9 1.28 9 1.28 11 1.57 12 1.71 13 1.85
Общо бъбречни трансплантации 17 2.42 13 1.85 28 4.00 56 8.00 51 7.28
Сърдечни трансплантации 2 0.28 2 0.28 4 0.57 4 0.57 7 1.00
Белодробни трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце / бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 3 0.43 2 0.28 7 1.00 18 2.57 15 2.14
Чернодробни трансплантации от жив донор 3 0.43 2 0.28     1 0.14 1 0.14
Общо чернодробни трансплантации 6 0.85 4 0.57 7 1.00 19 2.71 16 2.28


 

 

Данни по години: 2006 2007 2008 2009 2010
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 16 2.28 8 1.14 5 0.71 10 1.43 19 2.71
Бъбречни трансплантации от трупен донор 30 4.28 11 1.57 6 0.85 17 2.42 36 5.14
Бъбречни трансплантации от жив донор 2 0.28 16 2.28 11 1.57 15 2.14 12 1.71
Общо бъбречни трансплантации 32 4.57 27 3.85 17 2.42 32 4.57 48 6.86
Сърдечни трансплантации 3 0.42 3 0.42 3 0.42 5 0.71 5 0.71
Белодробни Трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце / бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор 9 1.28 6 0.85 5 0.71 9 1.28 13 1.86
Чернодробни трансплантации от жив донор 1 0.14 1 0.14 4 0.57 4 0.57 2 0.28
Общо чернодробни трансплантации 10 1.57 7 1.00 9 1.28 13 1.85 15 2.14


 

Данни по години: 2001 2002 2003 2004 2005
брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm брой ppm
Брой трупни донори 2 0.28 9 1.28 10 1.43 7 1.00 7 1.00
Бъбречни трансплантации от трупен донор 4 0.57 16 2.28 17 2.43 0 0.00 10 1.43
Бъбречни трансплантации от жив донор 17 2.42 13 1.85 11 1.57 12 1.71 14 2.00
Общо бъбречни трансплантации 21 3.00 29 4.14 28 4.00 12 1.71 24 3.43
Сърдечни Трансплантации         4 0.57 0 0.00 1 0.14
Белодробни трансплантации                    
Блок трансплантации
(сърце / бял дроб)
                   
Чернодробни трансплантации от трупен донор                 3 0.42
Чернодробни трансплантации от жив донор             1 0.14 5 1.14
Общо чернодробни Трансплантации             1 0.14 8 1.85