Европейското ръководство за качество и безопасност при органно донорство и трансплантации, осмо издание, е достъпно на сайта на ИАМН

 

Европейското ръководство за качество и безопасност при органно донорство и трансплантации, осмо издание,  е достъпно на сайта на ИАМН. С Ръководството може се запознаете в категория „Трансплантации“, подкатегория „Медицински указания“ или да го изтеглите от тук.

Ръководството е публикувано от Европейската дирекция за качество на лекарствата и здравеопазването към Съвета на Европа (EDQM) и има за цел предоставяне на надеждна информация и насоки за всички професионалисти, участващи в донорството и трансплантацията на човешки органи, за оптимизиране на качеството и минимизиране на рисковете.