5-ти май – Световен ден на пулмоналната хипертония

За осма поредна година на 5 май международната общност отбелязва Световния ден на пулмонална хипертония или болестта на „сините устни“. В краен стадий на заболяването единственият шанс за пациентите е белодробна трансплантация. Целта на  глобалната информационна кампания е всяка година, в периода от 5 до 31 май, съвместно да се работи за повишаване на обществената осведоменост за това заболяване и да се изрази солидарност към пациентите, живеещи с пулмонална хипертония.  Информираността може да помогне на хората по целия свят да получат навременна и точна диагноза и шанс да повишават качеството и продължителността на своя живот.

Тази година през месец май над 80 национални асоциации от цял свят ще участват в международната кампания за повишаване на осведомеността и подкрепа на достъпа до диагностика, лечение и грижи в случаите на пулмонална хипертония. Организациите ще споделят снимки, истории и съобщения в социалните медии, свързани с логото на Световния ден на пулмонална хипертония през 2020 г. – изображение на сърдечен глобус, израз на единството и необходимостта от по-голяма информираност за болестта. Логото е избор на представители на асоциациите по пулмонална хипертония от целия свят.

В международен план инициатори на отбелязването на Световния ден на пулмоналната хипертония са Европейската асоциация по пулмонална хипертония, Американската и Латиноамериканската асоциации по пулмонална хипертония. България е представена с инициативи на местно ниво, организирани от Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония” и Сдружение „Асоциация Пулмонална Хипертония“.