„Социални иновации в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

В партньорство с нидерландска неправителствена организация „Юринспект“ е идентифициран и осъществен трансфер на две социални иновации –в областта на планирането и провеждането на инспекции на предоставящи медицински услуги организации на основата на анализ на риска, както и в областта на ангажирането на пациентите в контрола на качеството и безопасността на медицинските услуги.