Съвместно действие “EURO-GTP-II” „Добри практики за доказване на безопасността и качеството чрез последващи действия от страна на реципиента“

Участие като асоцииран партньор в тригодишен проект, съфинансиран от Третата програма за здравето на Европейския съюз.

Цел:

Подпомагане на държавите-членки на ЕС за прилагане на добри практики за безопасност и качество при трансплантация на тъкани и асистираната репродукция;

Резултати:

Съставяне на ръководство „Генерални добри практики за демонстриране на безопасност и качество чрез проследяване на реципиент – генерални изисквания“, което включва част за тъкани и част за асистирана репродукцияе.