ИАМН се присъедини към Споразумението за сътрудничество FOEDUS EOEO IT портал

През м. май 2019  г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“  се присъедини към Споразумението за сътрудничество FOEDUS EOEO IT портал, създаден в рамките на проект FOEDUS JA, финансиран от Европейската комисия.

Целта на портала е осъществяване на бърз и ефективен обмен на информация в случаите на излишък на органи или търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живота им.

Платформата се администрира от KST – националния компетентен орган по органно донорство на Чешката република, който собственик на IT адреса и изходните кодове на платформата.

Към момента членове по Споразумението са компетентните органи по трансплантация на Чешка република, Франция, Италия, Литва, Полша, Словашка република, Испания, Швейцария, Великобритания, България, Ирландия.

Споразумението обхваща  повече от половината население в Европа – 371,5 млн.

Интерес за членуване са проявили държави, които не са членки на ЕС (Белорус и Молдова). Тези държави трябва да отговарят на изискванията на Директива 2010/53.

Установени са връзки със Скандиатрансплант и Евротрансплант.

Споразумението предвижда възможност за сключване на двустранни и многостранни споразумения, които уреждат механизма на взаимодействие между страните в съответствие с европейските директиви в областта на органното донорство и трансплантации, транспонирани в националните им законодателства.

За поддържане на портала всяка държава-член внася минимална годишна вноска в размер на 1000 евро.

За периода 01.06.2016 г. – 31.12.2018 г. са направени 529 оферти, средно по 17 оферти на месец; 185 са приетите оферти, средно по 4 на месец; 103 са направените трансплантации; предложени са 13 органа на Евротрансплант.

Страната, предложила най-много органи е Франция, следвана от Швейцария, Чешката република, Словашката република, Гърция, Латвия, Малта.

Извън Споразумението FOEDUS Франция е предложила органи на Евротрансплант, Скандиатрансплант.

Най-много органи са приели Италия, Чехия, Испания. Най-много направени и приети оферти е имало за черен дроб.

По отношение на възрастовите групи около 50% от офертите (предимно сърце и черен дроб), както и трансплантациите се падат на групата от 0 – 18 години.